Med 15 års erfaring som selvstændig transskribent har jeg oparbejdet en stor og bred erfaring med kendskab til de mange typer opgaver og muligheder, der byder sig indenfor transskribering. Samtidig har jeg en meget høj hastighed på min transskribering, der gør, at pris og tidsforbrug hænger fornuftigt sammen for alle typer kunder. 

 

Alle kunder bliver behandlet ens og med stor respekt og seriøsitet uanset opgavens karakter og størrelse. 

 

 Tavshedspligt er en selvfølge fra min side - uanset opgavens karakter!