Inden min uddannelsesstart har jeg bl.a. arbejdet flere gange i butik, som hjemmehjælper, på minkfarm, som pædagogmedhjælper, gået på håndarbejdsskole og haft rengøringsjob hos ISS.

 • september 1990, gik i lære som lægesekretær på Slagelse Centralsygehus. Var under elevtiden på psykiatrisk afd., parenkymkirurgisk afd., neuromedicinsk afd., røntgenafd., ortopæd.kirurgisk afd. samt skadestuen
 • september 1992 og frem til januar 1994 flere forskellige, overlappende vikariater på neuromedicinsk afd., medicinsk afd., øre-næse-halsafd. samt et 11 mdr. langt vikariat på fysiurgisk afd. som lægesekretær for overlæge dr. med. Lisbeth Milling Pedersen
 • januar 1994 fastansat i vagtordning på AMA (akut modtageafd.)
 • juli 1994 fuldtidsvikariat på Epilepsihospitalet i Dianalund for psykologgruppen under ledelse af psykolog Lene Sahlholdt
 • september 1994 tillige lægesekretær for overlæge dr. med. Lennart Gram *
 • oktober 1994 fastansat lægesekretær på Epilepsihospitalet
 • august 1997 fuldtids lægesekretær for overlæge dr. med. Lennart Gram frem til hans død maj 1999
 • september 1997 konstitueret ledende lægesekretær ved Epilepsihospitalet
 • juli 1998 fastansat ledende lægesekretær ved Epilepsihospitalet
 • september 1999 lægesekretær for overlæge dr. med. Anne Sabers
 • 4 februar 2000 gik på barsel
 • 31. marts 2000 fik vi vores første søn Peter
 • 31. januar 2001 fratrådte jeg efter eget ønske min stilling som ledende lægesekretær
 • 12. august 2001 fik vi vores anden søn Rasmus
 • 2001 - 2004, kontoret i egen virksomhed samt børnene hjemme
 • siden oktober 2004 selvstændig

 

Tog under min ansættelse på Epilepsihospitalet merkonomfag i kommunikation, ledelse og samarbejde.

Var under min ansættelse på Epilepsihospitalet involveret i mange projekter bl.a. etablering af den landsdækkende Epi.base, opstart af Det Grønne System samt undervisning af lægesekretærelever i Vestsjællands Amt.

Siden 1990 har jeg varetaget bogføring, fakturering, løn, annoncering, ansættelsesaftaler, korrespondance m.m. i min mands og mit firma. Efter jeg stoppede som ledende lægesekretær overtog jeg en endnu større del af det administrative arbejde hjemme i virksomheden.

 

*) Overlæge dr. med Lennart Gram havde ved min ansættelse på Epilepsihospitalet en ugentlig ambulatoriedag i Dianalund sideløbende med hans ansættelse som overlæge på Hvidovre Hospital. Jeg varetog hans ambulante patienter i ambulatoriefunktionen samt i ugens løb, når LG ikke var til stede. Ved hans fastansættelse på Epilepsihospitalet i 1997 som administrerende overlæge, blev jeg hans faste sekretær samtidig med min stilling som ledende lægesekretær. Efter LG's alt for tidlige død i maj 1999 afsluttede jeg hans arbejde på Epilepsihospitalet i det omfang min uddannelse rakte til. Blev efter en omrokering i overlægestaben lægesekretær for overlæge dr. med. Anne Sabers.